ODS Zlín plní své volební sliby!

Home / BLOG / ODS Zlín plní své volební sliby!
ODS Zlín plní své volební sliby!

V Radě města Zlína zastupuje ODS neuvolněný člen RMZ Mirek Chalánek. I přesto, že svůj mandát vykonává souběžně s civilním zaměstnáním, pracuje systematicky na plnění konkrétních bodů volebního programu ODS a pozornost a aktivitu upírá mimo jiné na problematiku místních částí města Zlína a sportu.

Od roku 2008, kdy z iniciativy ODS vznikl nový prvek zapojení obyvatel do správy věcí veřejných v podobě Komisí místních částí, se tento krok prokazatelně osvědčil. Za dobu existence KMČ v nich sami občané města rozhodli o čerpání mnoha milionů korun na realizaci projektů právě na území, kde žijí.

Jedním z posledních a velmi významných rozhodnutí, které bylo schváleno na posledním jednání zastupitelstva, je i splnění jedné z priorit KMČ Kudlov. Jde o nákup objektu a pozemků na území této části města s cílem jejich využití pro všechny občany Kudlova. Částka přesahující 4,6 milionů korun je čerpána právě z přidělených dotací pro KMČ.

Druhým případem je oblast Lužkovic, kde je také postupně naplňována jednoznačná priorita KMČ i místních obyvatel v podobě nového polyfunkčního objektu, nezbytného pro společenský a komunitní život občanů Lužkovic. Finance ve výši 730 tisíc korun poslouží ke zpracování projektové dokumentace, přípravu stavebního povolení a inženýrskou činnost.

O tom, že je nezbytné vyrovnávat rozdíly v infrastruktuře a podmínkách pro kvalitní život všech obyvatel krajského města, ať žijí v kterékoli jeho části, je ODS dlouhodobě přesvědčena a bude prosazovat – prostřednictvím svých zástupců v zastupitelstvu i Radě města Zlína – významné změny i v dalších městských částech jako jsou například Jižní Svahy či Letná.