ČLÁNKY

Včera jsem se spolu s dalšími hosty zúčastnil slavnostního aktu v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně. Konečně je replika letadla na svém místě, objekt je dokonale a pečlivě opraven. Máme se opět čím chlubit – je to krásné, památné a úctyhodné místo.
POKRAČOVAT
Občanská demokratická strana ve spolupráci s Mladými občanskými demokraty si dovolují pozvat širokou veřejnost na panelovou diskuzi na podporu nejmladšího kandidáta do europarlamentu Štěpána Slováka a kandidáta Ondřeje Krutílka.
POKRAČOVAT
Záměr vedení Zlínského kraje zahájit výstavbu zcela nové nemocnice, která by měla nahradit stávají Krajskou nemocnici Tomáše Bati, vzbudila zvlášť v minulých týdnech živou veřejnou debatu. Hlasování v ZZK 8. dubna pro odpor většiny zastupitelů se fakticky ani neuskutečnil...
POKRAČOVAT

FUNGUJÍCÍ ZLÍN

Co podle Vás ve Zlíně nefunguje?
Co chcete zlepšit?

Vyplňte formulář a dejte nám jednoduše vědět, na co se máme zaměřit!

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsou součástí formuláře. Souhlasím s tím, aby Občanská demokratická strana mnou poskytnuté informace zpracovala za účelem tvorby volebního programu a vzájemné komunikace. Souhlasím se zveřejněním svého jména, příjmení a zaslaného námětu. Jsem si vědom(a) toho, že udělený souhlas mohu kdykoli odvolat.

POCTIVÁ PRÁCE | ROZUMNÁ ŘEŠENÍ

 

CO CHCEME?

 • Proměnit Zlín v sebevědomé krajské město, vrátit mu jeho skutečný význam!
 • Stanovit městu odvážné, ale splnitelné cíle a efektivně tyto cíle realizovat v jasně daném časovém horizontu.
 • Promyšleně a každodenně budovat soudržné, solidární a dlouhodobě udržitelné vztahy mezi občany, institucemi a podnikateli.

CO ODMÍTÁME?

 • Stagnaci v přípravě významných investic a využívání dostupných finančních zdrojů k jejich realizaci.
 • Alibistické oddalování klíčových rozhodnutí pro současnost i budoucnost města.
 • Nedostatek respektu a dehonestaci činnosti předchozích politických reprezentací Zlína.

 

1/ ZLÍN = ZDRAVÉ A ČISTÉ MĚSTO PRO VŠECHNY OBČANY BEZ ROZDÍLU

 • Výstavba bytů pro specifické skupiny obyvatel města (mladé rodiny, singles, seniory, matky-samoživitelky) s podporou důvěryhodných soukromých investorů.
 • Rozšíření počtu veřejně dostupných multifunkčních hřišť pro všechny generace.
 • Úpravy a revitalizace veřejných prostranství v centrální části města a na Jižních Svazích.
 • Rozšíření občanské vybavenosti Jižních Svahů pro kulturu, sport a odpočinek na území po „torzu“.
 • Rekonstrukce Stadionu Luďka Čajky s multifunkčními parametry pro kulturní akce.
 • Výstavba sportovního areálu s podzemním parkovištěm pod Sportovní halou Euronics.
 • Revitalizace Kudlovské přehrady a jejího okolí.

 

2/ ZLÍN = MĚSTO, ODKUD NEBUDOU MÍT MLADÍ LIDÉ DŮVOD ODCHÁZET

 • Zlepšení spolupráce mezi Univerzitou Tomáše Bati, středními školami, učilišti, podnikateli, institucemi a městem s cílem stabilizovat situaci mladých lidí ve Zlíně.
 • Podpora alternativních forem kultury, tradičních i nových, kreativních oborů, vytváření podmínek pro vznik malých začínajících firem (startupů).
 • Iniciace a podíl na výstavbě cenově dostupných startovacích malometrážních bytů pro mladé lidi.
 • Partnerská spolupráce na výstavbě alternativních sportovišť.
 • Využívání inovativních programů Univerzity Tomáše Bati a kreativity jejích studentů a absolventů k propagaci a prezentaci Zlína.

 

3/ ZLÍN = MĚSTO DOPRAVNĚ DOSTUPNÉ A PROSTUPNÉ

 • Maximální podpora dokončení dálnice D49 v úseku Hulín – Lípa s dálničním přivaděčem tak, aby Zlín získal obchvat s přímou vazbou na dopravní systém města.
 • Příprava propojení úseku Prštné – Čepkov a řešení dopravního uzlu Dlouhá – Cigánov – Sokolská.
 • Pokračování výstavby a plánování cyklostezek a průběžných oprav chodníků.
 • Rozšiřování městské hromadné dopravy o další linky podle potřeb občanů.
 • Rozšiřování alternativních možností parkování na celém území města – nadzemních i podzemních parkovišť či parkovacích domů.

 

4/ ZLÍN = MĚSTO, KDE JEHO OBČANÉ ŽIJÍ A SPOLUROZHODUJÍ

 • Iniciace založení Komisí místních částí pro Jižní Svahy, Letnou, Zálešnou a Kúty včetně vyčlenění potřebných finančních prostředků.
 • Vyvolání a vedení veřejné debaty o revizi Územního plánu města Zlína.
 • Snaha postupnými kroky zmenšit neúměrně velkou Památkovou zónu města Zlína zejména na území obytných čtvrtí.

 

5/ ZLÍN = MĚSTO S RESPEKTEM K SENIORŮM

 • Iniciace podpory výstavby domů s pečovatelskou službou ze všech dostupných finančních zdrojů včetně soukromých.
 • Realizovat tzv. „vytěžovací služby“ pro krátkodobé umístění seniorů.
 • Zavedení cenově zvýhodněného „Senior taxi“ nejen pro seniory, ale i pro osoby se ZTP a ZTP/P na celém území Velkého Zlína ve spolupráci s DSZO.
 • Rozšiřování počtu Klubů seniorů.
 • Využívání historické paměti starších občanů-patriotů města k působení na mladší generace a propagaci Zlína.

KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Miroslav Chalánek

Manažer

Milan Foukal

Podnikatel

Martina Hladíková

Ekonomka

Ondřej Tupý

Lokalizační manažer

MUDr. Pavel Konečný

Lékař-psychiatr

Mgr. Bc. Eva Ledvinová

Ředitelka dětského domova

Štěpán Chludil

Živnostník

Filip Čech

Živnostník

Mgr. Hynek Steska

Ředitel školy

Svatava Nováčková

Knihkupec

Josef Kocháň

Ředitel společnosti

Michal Ondra

Realitní makléř

Renata Brázdilová

Manažerka v bankovnictví

PhDr. Vlasta Mayerová

Tajemnice ČOKA

Lukáš Vojtek

Předseda Atletického klubu Zlín

Ing. Aleš Papadakis

Manažer kvality a IT

Ing. Zdeněk Habáň

Realitní makléř

Martin Kráľ

Živnostník

PhDr. Irena Ondrová

Kulturoložka

MUDr. Jiří Sýkora

Lékař

Radomil Vašík

Profesionální trenér

Halka Adamová

Živnostník

Bc. Pavla Blažková

Zdravotně sociální pracovník

Ing. Radim Hrubý

Podnikatel

Zdeněk Řihák

Živnostník

Ing. Zdeněk Čech

Hokejový trenér

Jan Wagner

Podnikatel

Ing. Kateřina Kolbová

Účetní a bloggerka

Ing. Zdeněk Valášek

Letecký inženýr

Bc. Patrik Hovorka

Student

Karel Černoch

Student

Veronika Martínková

Živnostník

Jan Šálek

Technik

Ing. Arch. Jiří Jílek

Projektant-architekt

Ing. Milan Kadlec

Důchodce

Jaroslav Zavadil

Podnikatel

Adam Topič

Živnostník

Jan Chludil

Finanční poradce

Jiří Švehlák

Podnikatel

Ing. Pavel Sedlák

Zákaznický technolog

Pavel Rajnoha

Živnostník