Hynek Steska: Bohatství obce je přímo úměrné úrovni vzdělanosti

Home / BLOG / Hynek Steska: Bohatství obce je přímo úměrné úrovni vzdělanosti
Hynek Steska: Bohatství obce je přímo úměrné úrovni vzdělanosti

O školství se poslední dobou hodně mluví. A to je dobře. Samozřejmě zlepšení podmínek pro práci učitelů, zvláště finančních, je základní, ale ne jedinou, podmínkou dobrého fungování vzdělávacího systému. Je také dobře, že si politikové začínají uvědomovat, že bohatství státu, regionu, obce je přímo úměrné úrovni vzdělanosti. A hlavně – ne jenom uvědomoval ale konečně i konat.

A co školství ve Zlíně?

Jako bývalý náměstek zodpovědný za oblast školství po celou dobu svého působení „mimo radnici“ zlínské školy pozorně sleduji. Až na krátké období působení náměstkyně z hnutí MOR mohu říct, že jsem spokojený. Ani nekoncepční a negativisticky vedený odbor v tomto období bohudík neznamenal trend, ale jen výstřelek, ze kterého se školství rychle vzpamatovalo. Asi by nebylo předvolebně taktické, kdybych současné politické vedení školství chválil, ale rád řeknu, že minimálně nemám nic, co bych mohl vytknout. Pro kvalitní výchovu v mateřských a vzdělávání žáků v základních školách jsou vytvořeny velmi dobré předpoklady.

To ale neznamená, že v dalších čtyřech letech nebude na čem pracovat. Před školstvím stojí mnoho výzev, ke kterým bude muset politické vedení hledat nové postupy. Bude například potřeba reagovat na dočasný nárůst potřeb výukových prostor. Problém musí být ale řešen s pohledem pokrytí momentální nutnosti a zároveň s perspektivou dočasnosti. Pro nově budované prostory musí být již dopředu známo jejich využití v době, kdy počet žáků začne opět klesat. Poučit se z dřívějších chyb, bezhlavě se jich nezbavovat, ale ponechat si je do budoucna jako rezervy. To co bude školství podle mě trápit nejvíce, bude náhlá a rychlá generační obměna v učitelských sborech. Už teď je problém sehnat mladého kvalitního matematika, fyzika či češtináře…

Radnice bude muset školám a zvláště ředitelům mnohem aktivněji pomáhat, být servisním místem pro podporu jejich práce. Namátkou mohu uvést např. organizaci vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech moderních forem výuky, metodickou i finanční podporu školám při zvládání dopadů zákonů a jiných byrokratických libůstek nebo centrální výběr a proplacení nezbytného softwaru (podobně jako to dělá pro své školy kraj).

Velkou výzvou je také hledání nových úrovní a zlepšování spolupráce rodičů se školou. Zodpovědní rodiče by si měli při spolupráci se školou uvědomovat, že učitel není nepřítel, ale že je pojí společný cíl – mít kvalitně vzdělané děti. Také by neměli zapomínat, že cílem vzdělávání není titul, ale vědomosti.

Přeji si, aby zlínské školství mělo osvícené a vizionářské vedení, kvalitní ředitele, dobře hodnocené a nadšené učitele a spolupracující rodiče. Jenom tak se podaří to, že naše školy dají žákům nadstandardní základy vzdělání, ze kterých budou čerpat v dalších etapách života.

 

Mgr. Hynek Steska