Cestovatelská legenda Miroslav Zikmund slaví 100 let

Home / BLOG / Cestovatelská legenda Miroslav Zikmund slaví 100 let
Cestovatelská legenda Miroslav Zikmund slaví 100 let

Jména Zikmund a Hanzelka byla proslulá již v době mého dětství. Nikdy by mě nenapadlo, že s některým z nich někdy v budoucnosti setkám a budu opakovaně hovořit právě s prvně jmenovaným – s panem Zikmundem. On, původem ze západních Čech, já, z Čech severních, a naše setkání proběhla ve Zlíně, kde dodnes oba dva žijeme. Poprvé jsem se s ním seznámila v době vzniku Občanského fóra v roce 1989 a potom jej opakovaně potkávala při nejrůznějších příležitostech. Vždy šlo o vzácné, neopakovatelné a výjimečné chvíle. Přes mnohé životní strasti, které mu režim před rokem 1989 „nadělil“ v hojné míře, nikdy neztratil svou příslovečnou energii, preciznost v myšlení i vyjadřování, komplexnost znalostí a jejich předávání (kolikáté již generaci vlastně?), schopnost zasvěceně diskutovat o čemkoliv, nahlas a zřetelně projevovat vlastní názor. Dodnes si zachoval mladý, zářivý pohled, otevřené srdce – zkrátka nikdy vlastně nezestárnul. Unikát, světová osobnost, to je náš pan inženýr Zikmund.

Irena Ondrová

(Foto: Lenka Fojtíková, naszlin.cz)