Svatava Nováčková: Zlín – město, kde si vážíme seniorů

Home / BLOG / Svatava Nováčková: Zlín – město, kde si vážíme seniorů
Svatava Nováčková: Zlín – město, kde si vážíme seniorů

Souběžně se snahou rozvíjet Zlín pro mladé je třeba nezapomínat na naše seniory. Ti zde prožili desítky let svého produktivního věku a chtějí zde v klidu strávit období sklonku života.

I tam, kde je fungující vícegenerační rodina, bývá často starost o babičku či dědečka těžko řešitelným problémem. Z vlastní zkušenosti vím, jak velkou úlevou pro pečující rodinu, a dokonce potěšením pro jejich seniora, může být denní stacionář. Proto je třeba navýšit kapacity nejen pro ty, kdo v těchto zařízeních navazují nové sociální kontakty, zapomínají na pocit osamělosti, zbytečnosti či opuštěnosti a rozvíjejí nebo udržují svou psychickou i fyzickou kondici, ale také pro osoby s některou z forem demence.

Pro relativně soběstačné spoluobčany, kteří se snaží prožívat podzim života v prostředí, na něž jsou léta zvyklí, bychom měli ještě posílit kapacity terénních služeb, jako jsou pečovatelská služba, nebo osobní asistence.

Lidem, kteří už se o sebe sami postarat nezvládají, musíme pomoci navýšením kapacit v domovech pro seniory. Zapomínat nesmíme ani na ty, které postihla stařecká demence a je velmi obtížné pro ně najít místo v zařízení, kde se o ně postará kvalifikovaný tým pečovatelů.

Na okraji zájmu většiny populace zůstávají osamělí nepřizpůsobiví zestárlí lidé, mnohdy třeba navíc handicapovaní fyzicky (po amputaci nohy apod.).  Před problémem, který představují, bychom neměli zavírat oči.  Měl by jim sloužit domov se zvláštním režimem. Řešením jistě není ulice či místo pod mostem…

Na závěr se vrátím zpět k těm šťastnějším – vitálním seniorům, kteří se rádi druží. Samozřejmostí musí být kontinuální podpora klubové činnosti, tj. udržování a vznik dalších klubů seniorů v těch příměstských částech, kde o ně starší občané projeví zájem. Každá iniciativa z jejich strany by měla být vítána.

 

Svatava Nováčková
členka Výboru sociálního Zastupitelstva Zlínského kraje