Zdeněk Habáň: Zlín potřebuje lepší hospodaření s vodou

Home / BLOG / Zdeněk Habáň: Zlín potřebuje lepší hospodaření s vodou
Zdeněk Habáň: Zlín potřebuje lepší hospodaření s vodou

Řadu let se zabývám oblastí silničního hospodářství, a tuto činnost vykonávám a vykonával jsem jako externí konzultant pro řadu obcí a měst. Rád bych vnesl do oblasti místních a účelových komunikací ve Zlíně nový přístup, co se týká dopravní obslužnosti, parkovacích míst, aktualizace stávajícího stavu pasportu místních komunikací a dopravního značení. Zlepšit potřebuje systém i vyhodnocování fyzického stavu místních komunikací, jejichž součástí jsou i chodníky.

Zlín bych také rád viděl jako město více propojené s vodními plochami. Chybí zde odpočinkové či parkové plochy s větším množstvím vodních zdrojů, které by zpříjemňovaly klima ve slunných a horkých dnech. Zlínu zoufale chybí koncepce hospodaření s povrchovou vodou, která není zachytávána a městem pouze proteče. V oblasti rybničního a vodního hospodářství působím řadu let a mohu v této oblasti nabídnout rozumná a kvalifikovaná řešení.