Tisková zpráva k výstavbě nové krajské nemocnice

Home / BLOG / Tisková zpráva k výstavbě nové krajské nemocnice
Tisková zpráva k výstavbě nové krajské nemocnice

Zlín 6. 5. 2020

Regionální rada ODS na svém mimořádném jednání dne 6. 5. 2020, které bylo svoláno v souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje o výstavbě krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně–Malenovicích, přijala toto usnesení:

Regionální rada ODS se distancuje od hlasování zastupitelů Jana Pijáčka a Stanislava Devátého na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 4. 5. 2020 ve věci schválení výstavby krajské nemocnice. Svým hlasováním vyjádřili pouze svůj osobní názor, který je v rozporu s politickým názorem ODS. Trváme na tom, že zavazovat rozpočet kraje za současné situace k mnohamiliardovým výdajům je rozpočtově nezodpovědné. Počkat s rozhodnutím do podzimu byl minimální požadavek ODS. Projekt nemá ani koaliční podporu, ani širší politickou podporu, není součástí krajské koncepce rozvoje zdravotnictví a není ani součásti koaliční smlouvy. ODS opakovaně upozorňovala hejtmana Jiřího Čunka, že bez splněni těchto podmínek takový investiční záměr nemůže podpořit.

Oba zastupitelé zvolení za ODS politické stanovisko ODS znali. ODS je tudíž nadále nepovažuje za zastupitele reprezentující politické zájmy ODS a vyzývá je, aby se vzdali svého mandátu zastupitele Zlínského kraje. Regionální rada zároveň vyzývá Jana Pijáčka, aby zvážil své setrvání v řadách ODS.

Vzhledem k tomu, že je celý projekt v rozporu s koaliční smlouvou, neciti se ODS jako politická strana nadále touto smlouvou vázána.

Cílem ODS je vybudovat nemocnici odpovidajícifinančnim možnostem kraje, protože nelze rezignovat ani na ostatní oblasti života ve Zlínském kraji, jako jsou školství, doprava, kultura, sport, životní prostředí, sociální služby atd.

Ing. Stanislav Blaha, předseda RS ODS Zlínského kraje
Občanská demokratická strana
REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ