Sportovní anketa s členy ODS

Home / BLOG / Sportovní anketa s členy ODS
Sportovní anketa s členy ODS

V souvislosti s blížící se veřejnou debatou s názvem „Sport (nejen) ve Zlíně“, která se uskuteční v pondělí 25. března od 17 hodin v kulturním institutu Alernativa ve Zlíně za účasti poslance Parlamentu České republiky za ODS Jakuba Jandy a hostů Bohumila Kožely a Zdeňka Grygery, jsme požádali o odpovědi na otázky týkající se sportovní oblasti tři členy ODS. Dva z nich – Štěpán Chludil a Milan Foukal – pracují v Komisi tělovýchovy a sportu a Miroslav Chalánek, bývalý profesionální hokejista, je radním mimo jiné s kompetencí pro sport a zasedá také v prezidiu zlínského hokejového klubu.

1) Sportuješ ty sám aktivně? Který sport je tvůj oblíbený?

Miroslav Chalánek: Sport byl a je součástí mého života. Pravidelně hraji badminton a věnuji se golfu. Samozřejmostí jsou rodinné aktivity – horské výšlapy, plavání a posilovna.

Štěpán Chludil: Ano, aktivně sportuji. Hraji fotbal za Mladcovou, rád běhám a chodím do posilovny. Působím jako trenér u florbalového klubu LIONS, kde mám na starosti pohybovou průpravu dětí a přes léto i mužské áčko.

 

2) Jaký je podle tebe největší či dokonce akutní problém v oblasti sportu ve Zlíně?

M. Ch.: Nedostatek sportovišť, a u těch starších jejich technický stav. Chybí dlouhodobá koncepce rozvoje sportu s ohledem na současné standarty a skladbu obyvatel města.

M. F.: Důkladné opravy potřebují téměř všechna sportoviště – například hřiště u Sokolovny. Ve Zlíně zcela chybí sportoviště pro seniory, třeba kolem cyklostezek by měly být vybudovány pro ně vhodné cvičební zóny. Velikým problémem je neochota škol s vlastními sportovišti dávat je k dispozici veřejnosti formou pronájmů, a to hlavně ve večerních hodinách a o víkendech.

Š. Ch.: Nedostatek sportovišť a jejich stav. Aktivně spolupracuji s kompetentními odborníky na analýze stavu a využití sportovišť a připravujeme konkrétní návrhy na zlepšení situace.

 

3) Jaký máš názor na převzetí hokejového stadionu do majetku města a jsi pro jeho generální rekonstrukci?

M. Ch.: Souhlasím jak s převzetím stadionu, tak i s jeho výraznou modernizací. K běžným standardům patří nejenom dobré zázemí přímo pro sportovce, ale i pro konzumenty sportu – diváky. Obojí ve Zlíně chybí, o parkovacích kapacitách nemluvě.

M. F.: Převod zimního stadionu na město vnímám jako nutnost mimo jiné i kvůli možnému čerpání dotací na jeho obnovu včetně kontroly nad vynaloženými financemi. Zbourání a výstavbu nového považuji za nereálné.

Š. Ch.: Jsem pro převzetí stadionu i jeho generální rekonstrukci. Hokej má ve Zlíně spoustu fanoušků a i z jejich hlediska bylo by dobré opět hrát o nejvyšší příčky české extraligy v odpovídajícím prostředí.

 

4) Podporuje město Zlín dostatečně amatérský sport?

M. Ch.: Systém podpory grantovým systémem je vyhovující. Jak už jsem dříve řekl, chybí dostatečné množství sportovišť.

M. F.: Peněz pro sport, stejně jako pro kulturu není nikdy dost. Jako člen Správní rady fondu pro tělovýchovu a sport zodpovědně rozhoduji o rozdělení dostupných prostředků.

Š. Ch.: Ano, podpora je dostatečná. Díky ní jsou ve Zlíně i amatérské sporty na vysoké úrovni. Největším problémem, jak už bylo řečeno výše, je ale malý počet sportovišť a s tím související přetížení těch stávajících.

 

4) Které typy sportovišť jsou ve městě v nedostatečném počtu a které chybí úplně?

M. Ch.: Kterékoli nové sportoviště by bylo pro občany přínosem a je jedno, zda by ho vybudovalo město, či soukromý investor na základě smysluplného záměru. Chybí dobudování zázemí Stadionu mládeže, stejně tak jako víceúčelové sportovní zařízení v oblasti Jižních svahů. Osobně dávám přednost vybudování nové tělocvičny před komplikovanou rekonstrukcí staré tělocvičny vedle Kongresového centra. A v prostoru pod halou Euronics by jistě byla skvělá další multifunkční hala.

M. F.: Domnívám se, že Zlín by si zasloužil aquapark a řadu malých, denně využitelných sportovišť s přihlédnutím k potřebám seniorů.

Š. Ch.: Zcela chybí moderní, multifunkční sportovní hala, podobná té, kterou se podařilo postavit v Ostravě. Stejně tak chybí organizace, která by všechna sportoviště sloučila, zastřešila, a tím zlevnila i jejich provoz a zefektivnila využití a údržbu. Před deseti lety existoval projekt na vybudování nové sportovní haly, ale nové vedení města se přestalo tento záměr sledovat. Dodnes mě to velmi mrzí, protože jsem přesvědčen, že ve Zlíně mohla proběhnout řada krásných, neopakovatelných sportovních i kulturních akcí.