Ohlédnutí za rokem 2020

Home / BLOG / Ohlédnutí za rokem 2020
Ohlédnutí za rokem 2020
Rok 2020 se nesl především v duchu boje proti pandemii viru COVID – 19. Požádali jsme předsedu zlínské ODS Miroslava Chalánka, který se po komunálních volbách v říjnu 2018 stal neuvolněným členem rady města Zlína, aby se ohlédl za svým dosavadní působením na zlínské radnici a zhodnotil nelehký rok ze svého pohledu.
Jak se podepsala pandemie a s ní spojená opatření na práci radního?
Tak, jak začala pandemie ovlivňovat životy nás všech , tak ovlivnila i  chod a práci radnice. Práce na radnici je hodně navázaná na kontaktech, setkávání a diskusi. Dá se používat technika, ale dle mého názoru, osobní kontakt je nenahraditelný. Některé aktivity se omezily, jiné úplně pozastavily.
­
Jsme v polovině volebního období. Jak hodnotíte dosavadní práci široké koalice a jaké cíle má vedení města vytyčené do konce svého funkčního období?
Jsem přesvědčen, že současná koalice je úspěšná. Shodli jsme se na klíčových prioritách. Jedná se o velké a finančně náročné projekty, které významně promluví do života našeho města. Jedná se o tržiště, Velké kino, náměstí, zimní stadion, fotbalový stadion, dopravní stavby. Je toho opravdu dost.
Jaké věci se z hlediska volebního programu ODS daří plnit a co naopak nejde podle plánu?
Ve volebním programu jsme slíbili právě tyto velké projekty. Jsou náročné z pohledu přípravy a realizace. Nyní ještě celou situaci komplikuje pandemická situace a to především z pohledu příjmů města. Finanční zdroje jsou pro realizaci těchto staveb klíčové. Dnes je situace především nejistá a těžko předvídatelná.
Jaké projekty se městu povedlo dokončit nebo naopak rozpracovat či posunout v roce 2021?
Pokud se bavíme o těchto projektech, tak počítáme s dokončením tržiště. Ostatní budou pokračovat v přípravě a realizaci.
Na konci roku 2020 se konaly volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a jedním z ústředních témat byla Krajská nemocnice T. Bati. Jak se k tomuto tématu staví vedení zlínské radnice a jak se rozhodnutí o její budoucnosti dotýká městských financí?
Náš postoj byl ryze pragmatický a dle mého názoru jediný správný. Zachovat si tento postoj nebylo jednoduché a chtěl bych touto cestou svým kolegům v radě poděkovat, že jsme se takto zachovali. Řešení, kde má být nemocnice, jsme nechali na kraji. Pro obě varianty jsme vytvořili podmínky a vyhověli požadavkům kraje. I nyní očekáváme, že to bude krajské zastupitelstvo, které rozhodne, jak se tato otázka vyřeší.
Co považujete Vy osobně za úspěch ve své práci radního a co by jste ještě rád do voleb v roce 2022 dokázal?
Mojí kompetencí jsou komise místních částí. Tam je těžiště mojí práce radního. Za úspěch považuji zachování příspěvku i v letošním nelehkém roce ve výši 25 mil. pro KMČ. Již přes deset let se vleče výstavba multifunkčního domu v Lužkovicích. Za velký úspěch bych považoval vyřešení právě tohoto problému.