Milan Foukal: V řešení parkování vidím dva směry

Home / BLOG / Milan Foukal: V řešení parkování vidím dva směry
Milan Foukal: V řešení parkování vidím dva směry

Parkování je problém globální, zatím neexistuje město, kde by ho ideálně vyřešili ke spokojenosti jak obyvatel, tak automobilistů. Je však jasné, že je to problém, před kterým nelze uniknout, nelze však před ním ani rezignovat. Už z hlediska ekologie platí, že neškodí odstavené vozidlo, a pokud odpadnou pojížděné kilometry za účelem hledání místa pro parkování jen dobře.

Vidím dva hlavní směry, které bych chtěl v řešení parkování a odstavování vozidel sledovat.

Jednak se chci pokusit nalézt systémový zásah ve smyslu organizace dopravy v obytných zónách, ať už jsou to nová sídliště, kde je velká koncentrace vozidel, nebo v lokalitách starší zástavby, baťovských domků. Vím, že v minulosti byly vyvinuty jisté snahy k řešení problémů parkování, ovšem narážely na různé překážky a zpravidla nebyly realizovány. Ale vše se vyvíjí a já určité cesty vidím.

Samostatným a neméně složitým problémem je parkování vozidel v centru. Zóna středu města je v kontextu dopravy extrémně zdrojovou a cílovou oblastí. Jinak to je doložitelné v dopravních průzkumech, do kterých jsem měl možnost nahlédnout.

Jedna z cest, která se nabízí, je určitě se pokusit vytvořit zóny s časově omezeným odstavováním vozidel s citlivým nastavením. S tím musí přijít i dokonalý informační a navigační systém k pozitivnímu ovlivnění toku dopravy a v jeho důsledku i parkování.

Je zřejmé, že jistá vyšší souvislost s potřebou parkování je ve vazbě na MHD, regionální hromadnou doprav a železniční dopravu. Obecně určitě platí, že čím víc cestujících využívá hromadnou dopravu, tím méně je vozidel na parkovištích.

Významnou a téměř nevyhnutelnou se stane výstavba velkokapacitních parkovacích prostor, například podzemních garáží. Určitě bych se v tomto ohledu nevyhýbal spolupráci se soukromým sektorem v oblasti parkovacích domů. Město může v tomto ohledu minimálně vytvářet vhodné podmínky pro jejich výstavbu.