Irena Ondrová: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a ODS

Home / BLOG / Irena Ondrová: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a ODS
Irena Ondrová: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a ODS

Pár týdnů před volbami se jako jedno z volebních témat objevila „spolupráce mezi městem a UTB“.  Pro místní ODS zmiňované téma není nové. Dovolím si připomenout některá fakta: Zákon o vzniku nové veřejné vysoké školy – UTB, předkládali a také prosadili v PSP ČR Mgr. Bohuslav Záruba a v Senátu PhDr. Irena Ondrová (oba členové ODS). V době, kdy ve vedení Zlína stála ODS, odsouhlasilo ZMZ pro rozvojové aktivity UTB, za mimořádně výhodných podmínek, využití všech dostupných ploch ve městě (Fakulta informatiky na Jižních Svazích, laboratoře a pozemky pro rektorát na místě bývalého Baťáku, novou Fakultu humanitních studií, Centrum polymerních systémů atd.).

Po dobu 15 let – od vzniku UTB – jsem pracovala ve Správní radě UTB a aktivně spolu s dalšími jejími členy podporovala rozvoj univerzity. UTB jako nově „objevené“ téma těsně před volbami je tedy dědictvím těch, kdo po dobu posledních osmi let v čele našeho města tuto spolupráci velmi zúžili a s univerzitou spolupracovali jen minimálně. Zlínská ODS má ve svém volebním programu téma spolupráce s UTB také. Je spojeno se stabilizací absolventů UTB ve Zlíně, s nabídkou dostupného bydlení, aktivního sportovního i kulturního vyžití i podporou kreativních oborů. O tom, že konkrétní podporu talentovaných, schopných a velmi kreativních absolventů myslíme zcela vážně vypovídá i to, že právě jim jsme zadali zakázku na přípravu některých volebních materiálů ODS.