Slovo lídra Miroslava Chalánka

Home / BLOG / Slovo lídra Miroslava Chalánka
Slovo lídra Miroslava Chalánka

Vážení spoluobčané,

po čtyřech letech budou opět Vaše hlasy rozhodovat o složení vedení našeho města.

Politická situace v naší zemi za tu dobu zásadně změnila. Týká se to především přímé účasti komunistů na řízení státu, nástupu extremistických hnutí, zpochybňování naší prozápadní orientace a členství v Severoatlantické alianci, rozhodování na hraně ústavnosti a také omezování osobních svobod. Všechny tyto skutečnosti se dotýkají základních hodnot, za které Občanská demokratická strana vždy bojovala a které tvoří základ její liberálně-konzervativní politiky. Letošní komunální volby další políčko do tajenky budoucího směřování České republiky.

ODS Zlín pro Vás připravila program zaměřený především na rozvoj Zlína. Není náhodou, že poslední investicí, hodnou krajského města, kterou ODS prosadila a realizovala, byla stavba Kongresového centra. V době výstavby i po jejím skončení se právě stavba Kongresového centra stala terčem účelových pomluv. Za dobu osmi let svého fungování má tato důstojná a nepřehlédnutelná dominanta našeho města své nezastupitelné místo v kulturním životě Zlína. Současnému vedení radnice nevyčítám, že před osmi lety stavbu kritizovalo a na této kritice vyhrálo volby, ale hlavně to, že samo za osm let žádnou podobnou investici ve Zlíně nedokázalo zrealizovat. Pokud tak učinilo (Gahurův prospekt, podchod, park Komenského, objekt bývalé knihovny), využilo na ně finanční prostředky zajištěné předchozím vedením města prostřednictvím smlouvy o čerpání 18 milionů eur. Chybí významné investice v dopravě, občanské vybavenosti, sportu, kultuře. Před čtyřmi lety jsme v předvolebním rozhovoru řekl: „Nastavit jako prioritní investici krajského města opravu chodníků je špatně“, a to platí i dnes.

Zlín je v současné době krajským městem víceméně jen podle územního členění než skutečnosti. Naše město musí být především jasným centrem regionu s dynamickým rozvojem a děním. Rozvoj a investice jsou záležitostí proaktivního myšlení, jehož základem jsou iniciativa, rozvaha a smysl pro odpovědnost. Pro budoucnost Zlína je jednou z nejdůležitějších výzev to, aby v něm zůstali mladí lidé. Právě pro ně je rozhodující nabídka bydlení, pracovních příležitostí, kvalitních služeb a aktivního využití volného času.

Obsahem tohoto materiálu jsou volební priority ODS. K jejich realizaci chceme využít všech dostupných finančních zdrojů, vlastní odvahy a zároveň i odpovědnosti.

Jsem si jist tím, že ODS Vám představuje kvalitní program i osobnosti na své kandidátce k jeho uskutečnění. Naší ambicí je vrátit ODS po osmi letech na do zastupitelstva i vedení města Zlín. Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout jak programově, tak personálně. Vše, co je obsahem našeho programu myslíme vážně a jsme odhodláni to realizovat.

Proto Vás, občany a zároveň voliče, vyzývám – využijte svého práva, přijďte k volbám a dejte svůj hlas Občanské demokratické straně.

Miroslav Chalánek
Lídr kandidátky ODS Zlín