17. listopad a Památník obětem totality ve Zlíně

Home / BLOG / 17. listopad a Památník obětem totality ve Zlíně
17. listopad a Památník obětem totality ve Zlíně

Bývá pravidlem, že po roce 1989 si každoročně připomínáme 17. listopad.  Někdy ve spojení se svátkem studentů, častěji pak s nezapomenutelným listopadem 1989 a s tím, co mu předcházelo.

Ve Zlíně, jako v jednom z posledních měst v ČR, se až do roku 2004 nenašlo dostatek politické vůle k nalezení pietního místa pro vybudování památníku obětem komunistického režimu. Zpravidla se někde jen sešla skupinka pamětníků, zavzpomínala, někdo napsal pár vět do místního tisku, a to bylo vše.

Ke zlomu došlo až v roce 2004, kdy se na vedení zlínské radnice obrátila Konfederace politických vězňů ČR, zastoupená panem A. Černým – tehdy předsedou její legislativně právní komise a bývalého politického vězně – s myšlenkou připomenout tzv. „Třetí odboj“ a oběti komunistického teroru i ve Zlíně například formou trvalého pamětního místa.

V tehdejší radě města Zlína jsem nelehký úkol naplnit tuto myšlenku skutkem dostala já, coby tehdejší náměstkyně primátora města Zlína. Ve spolupráci s architekty bylo z mnoha variant vytipováno jako nejvhodnější místo na zdi radnice.

Konfederace politických vězňů doporučila jako autora budoucího díla pana Otmara Olivu, také bývalého politického vězně. Ten za jeden rok vytvořil nádherné, skromné a vypovídající dílo.

V Radě města Zlína byla dne 19. 8. 2004 schválena realizace pomníku. Na to, jak probíhalo (zejména ze strany komunistů) nedůstojné projednávání záměru na jednání zastupitelstva raději nevzpomínat. Rozhořel se doslova boj o každé slovo na památníku – šlo totiž o citaci ze Zákona o protiprávnosti komunistického režimu a došlo i na osobní urážky. Velmi pozitivní naopak byla spolupráce se vzácnými lidmi z občanského sdružení, které vzniklo za účelem vybudování pomníku – vzpomínám například na pana J. Němce, A. Černého a řadu dalších.

Vše dospělo k dobrému konci, a tak dne 17. 11. 2005 byla tato pamětní deska slavnostně odhalena za přítomnosti velmi vážených pamětníků a obětí zrůdného režimu, který nás deformoval po 40 let!

Nápis, který by měl číst každý, kdo podporuje současnou vládu mimo jiné podporovanou komunisty zní: „Věnováno občanům Zlínska, kteří byli zločinným komunistickým režimem v letech 1948–1989 nezákonně popraveni, mučeni, vězněni a jinak nespravedlivě pronásledováni.“

Doufám, že se opět tak jako každý rok i letos setkáme s pár lidmi, kteří nezapomínají, právě u skromného pomníku na zdi zlínské radnice.

Irena Ondrová